Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Hier vind je de privacy verklaring van Thuisverpleging Stijn.

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Thuisverpleging Stijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Thuisverpleging Stijn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Thuisverpleging Stijn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Thuisverpleging Stijn verstrekt. Thuisverpleging Stijn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

o Uw voor- en achternaam

o Uw adresgegevens

o Uw telefoonnummer

o Uw e-mailadres

o Uw IP-adres

WAAROM Thuisverpleging Stijn GEGEVENS NODIG HEEFT

Thuisverpleging Stijn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Thuisverpleging Stijn uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Thuisverpleging Stijn GEGEVENS BEWAARD

Thuisverpleging Stijn bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Thuisverpleging Stijn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Thuisverpleging Stijn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Thuisverpleging Stijn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Thuisverpleging Stijn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Thuisverpleging Stijn bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Thuisverpleging Stijn te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Thuisverpleging Stijn heeft hier geen invloed op.

Thuisverpleging Stijn heeft Google geen toestemming gegeven om via Thuisverpleging Stijn verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thuisverplegingstijn.be. Thuisverpleging Stijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Thuisverpleging Stijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Thuisverpleging Stijn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Thuisverpleging Stijn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Thuisverpleging Stijn op via info@thuisverplegingstijn.be

www.thuisverplegingstijn.be is een website van Thuisverpleging Stijn.

Thuisverpleging Stijn is als volgt te bereiken:

E-mailadres: info@thuisverplegingstijn.be

EINDE PRIVACYVERKLARING